Księgowanie usług transportu morskiego


transport_morskiChciałbym skupić się na charakterystyce transportu morskiego w naszym kraju. Polska pod tym względem niewątpliwie odstaje od pozostałych członków Unii Europejskiej. Pomimo korzystnego położenie strategicznego w Europie nie mamy rozbudowanej infrastruktury portowej. Port w Gdańsku czy Szczecinie obsługuje zdecydowanie za mało statków towarowych i pasażerskich niż nasi zachodni sąsiedzi. Wynika to  z dużo mniejszych nakładów finansowych na ten rodzaj transportu.

Nie ukrywamy, że jest to transport bardzo kapitałochłonny.  Opis infrastruktury transportu morskiego jest dosyć złożony. Pomimo dość korzystnych uwarunkowań naturalnych, poziom wykorzystania zarówno wodnego transportu  śródlądowego i morskiego w naszym kraju jest niski. Spowodowane jest to niską pozycją konkurencyjną portów morskich, a dokładniej wysokim wskaźnikiem przestarzałego majątku trwałego, słabym powiązaniem komunikacyjnym z obszarami lądowymi, słabym rozwojem nowoczesnych usług portowych oraz niskim udziałem wodnych dróg żeglownych w transporcie międzynarodowym. Transport śródlądowy odgrywał w czasach komunistycznych najważniejszą rolę transportową.

fracht_morskiOdra i Wisłą transportowano nieustannie wiele ton węgla, piasku czy żwiru. Niestety niezadbana regulacja rzek to zaprzepaściła. Mam tu na myśli bardziej Wisłę, która kompletnie przestała się nadawać do barkowego przewozu towarów. Odra na szczęście została regulowana jeszcze przez Niemców i jeszcze w latach 90 bardzo intensywnie spełniała ważną rolę w transporcie śródlądowym. 

Aby dobrze księgować tego typu  rzeczy trzeba mieć podstawy dotyczące rozliczania usług międzynarodowych. Głównie chodzi o odpowiednie przeliczanie kursów walut. Dlatego też osoby, które nie miały z tym do czynienia powinny raczej skupić się na wybraniu dobrego biura rachunkowego. O jakości biur rachunkowych online piszemy na naszej stronie.Podobne artykuły:
Księgowość w małych firmach (2011-03-08)
Start firmy - jaki program do faktur wybrać? (2012-10-31)